Har du barn som skal begynne på skolen, eller som skal bytte skole
i forbindelse med overgang fra barne- til ungdomsskole, eller av andre grunner
er interessert i vår skoles pedagogikk?

 

 

Vi ønsker velkommen til åpen dag!.

 

 

Denne dagen gir mulighet til å få
innblikk i skolens pedagogiske idé og praksis. Kom gjerne innom for en prat med
skolens lærere. Lærere fra barnetrinn og ungdomstrinn vil være tilstede.

 

 

Det er fortløpende omvisning, og vi har åpen kafé.

 

 

Håndtverksaktiviteter for barn.

 

 

Vi gleder oss til å se deg!

 

 

Har du barn som skal begynne på skolen, eller som skal bytte skole i forbindelse med overgang fra barne- til ungdomsskole, eller av andre grunner er interessert i vår skoles pedagogikk?
Vi ønsker velkommen til åpen dag!

Denne dagen gir mulighet til å få innblikk i skolens pedagogiske idé og praksis. Kom gjerne innom for en prat med skolens lærere. Lærere fra både barnetrinn og ungdomstrinn vil være tilstede.
Det er fortløpende omvisning og vi har åpen kafé.
Håndtverksaktiviteter for barn

Vi gleder oss til å se deg!

 

 

 

 

Kontakt

Ved spørsmål, ta kontakt med daglig leder Siw Sandberg Holter (telefon 61 25 83 46 eller e-post lillehammer@steinerskolen.no )