Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskap i samsvar med lov og forskrifter. Årsrapportene inneholder informasjon som resultatregnskap, balanse, kontantstrømsanalyse og noter, avdelingsregnskap og revisjonsberetning.
Årsrapportene for de siste årene kan du lese her.

Årsrapport Lillehammer Steinerskole 2022

Årsrapport Lillehammer Steinerskole 2021

Årsrapport Lillehammer Steinerskole 2020

Årsrapport Lillehammer Steinerskole 2019

Årsrapport FAU Lillehammer Steinerskole 2019/2020

Årsrapport Lillehammer Steinerskole 2018