Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskap i samsvar med lov og forskrifter. Årsrapportene inneholder informasjon som resultatregnskap, balanse, kontantstrømsanalyse og noter, avdelingsregnskap og revisjonsberetning.
Årsrapportene for de siste årene kan du lese her.

Årsrapport Lillehammer Steinerskole 2019

Årsrapport FAU Lillehammer Steinerskole 2019/2020

Årsrapport Lillehammer Steinerskole 2018

Årsrapport Lillehammer Steinerskole 2017

Årsrapport Lillehammer Steinerskole 2016

Årsrapport Lillehammer Steinerskole 2015

Årsrapport Lillehammer Steinerskole 2014

Årsrapport Lillehammer Steinerskole 2013