Foreldrene eller foresatte til alle elever ved Lillehammer Steinerskole utgjør til sammen foreldrerådet. Foreldrerådet har satt sammen et arbeidsutvalg, foreldrerådets arbeidsutvalg, også kalt FAU. 
 
FAU ved Lillehammer Steinerskole 2018-2019 består av følgende personer: 
Jon Hulberg Tølløfsrud (1. klasse)
Kasper Val Larsen, kasserer (2. klasse)
Jon Hulberg Tølløfsrud (3. klasse)
Vilde Kamfjord, leder (4. klasse)
Svein Nygård, sekretær (5. klasse)
Hilde Sylliåsen (6. klasse)
Semund Svelle (7. klasse)
Hanne Fehn Dahle (ungdomstrinnet)
 
FAUs beretning for skoleåret 2018-2019 kan du lese her.
Ta kontakt med FAU på fau.lillehammer.steinerskole@gmail.com eller FAU sin leder Vilde Kamfjord (mobil 40047006) for mer informasjon.