Foreldrene eller foresatte til alle elever ved Lillehammer Steinerskole utgjør til sammen foreldrerådet. Foreldrerådet har satt sammen et arbeidsutvalg, foreldrerådets arbeidsutvalg, også kalt FAU.
FAU ved Lillehammer Steinerskole 2018-2019 ledes av følgende personer:
Leder: Vilde Kamfjord
Nestleder: Svein Nygård
Kasserer: Hilde Sylliåsen
Julemarkedskomite skoleåret 2019/ 2020 ledes av Thea K. Eriksen. Øvrige medlemmer i komiteen er Tollak Tollaksen, Lise Klem, Kjersti S. Bakken, Jeanette Rudrud og Gyro Knudsdotter.
FAUs beretning for skoleåret 2018-2019 kan du lese her.
Ta kontakt med FAU på fau.lillehammer.steinerskole@gmail.com eller FAU sin leder Vilde Kamfjord (mobil 40047006) for mer informasjon.