SFO

Skolefritidsordningen ved Lillehammer Steinerskole (SFO) er mer enn bare frilek, det er et tilbud i tråd med skolens pedagogiske impulser. SFO holder til i lokalene eid av skolen, og bruke skolens utearealer. Tilbudet rettes til alle elever til og med 4. klasse og rammen utformes i samarbeid mellom lærerkollegiet, de foreldre som ønsker tilbudet for sine barn, og skolens foreldreforening.

SFO følger skoleårsplanen, og er stengt i juli, samt jule- og påskeferie og på plandager før skolestart og i januar. SFO er åpent på øvrige planleggingsdager i løpet av skoleåret og i høst- og vinterferien. Disse dagene er inkludert i prisen.

Åpningstider

På ordinære skoledager er åpningstiden fra kl. 07:30 til kl. 08:45 om morgenen og fra kl.13:00 til kl.16:30 om ettermiddagen.
På skole-fridager, i høst- og vinterferien er åpningstiden fra kl. 07:30 til kl. til 16:30.

SFO åpner den 1 august og åpningstider er fra kl. 07.30 til kl. 16.30. Ta gjerne kontakt med Ismir, dersom du har spørsmål angående SFO før skolestarten. N.B. sfo har stengt 17 og 18 august grunnet planleggingsdager.