SFO

Skolefritidsordningen ved Lillehammer Steinerskole (SFO) er mer enn bare frilek, det er et tilbud i tråd med skolens pedagogiske impulser. SFO holder til i lokalene eid av skolen, og bruke skolens utearealer. Tilbudet rettes til alle elever til og med 4. klasse og rammen utformes i samarbeid mellom lærerkollegiet, de foreldre som ønsker tilbudet for sine barn, og skolens foreldreforening.

SFO følger skoleårsplanen, og er stengt i juli, samt jule- og påskeferie og på plandager før skolestart og i januar..SFO er åpent på øvrige planleggingsdager i løpet av skoleåret og i høst- og vinterferien. Disse dagene er inkludert i prisen.

Åpningstider

På ordinære skoledager er åpningstiden fra kl. 07:30 til kl. 09:00 om morgenen og fra kl.13:00 til kl.16:30 om ettermiddagen.
På skole-fridager, i høst- og vinterferien er åpningstiden fra kl. 8:00 til kl. til 16:30.

Pris

Foreldre/foresatte velger selv hvilke ukedager de ønsker plass for sitt barn. Det er altså mulig å ha plass fra en til fem dager i uken. Det er 10 betalingsterminer i året. Vær oppmerksom på at betalingssatsene kan bli endret i løpet av året. Søskenmoderasjon gis kun ved hele plasser: for første (eldste) barn betales full sats, for søsken gjelder 50% rabatt. Det gis ikke friplass.

SFO 2018-2019 priser per måned:

20% plass 1. dag. pr. uke. kr 460,-
40% plass 2. dager. pr. uke. kr 920,-
60% Plass 3. dager. pr uke. kr 1380,-
80% Plass 4. dager. pr uke. kr 1840,-
100% plass 5. dager. pr uke. kr 2300,-

Søke plass

Barn meldes på for 1 til 5 dager per uke innen 7. juni med virkning for det kommende skoleåret. Ved ledig kapasitet kan SFO ta imot barn enkeltdager.

SFO sommer 2019

Innmeldingsskjemaet til SFO i sommerukene finner du her: SFO I SOMMERUKENE 2019 skjema

Frist for påmelding er 3 mai 2018.
NB: Elever som begynner i 5 klasse høsten 2019 har kun anledning til å søke SFO i uke 26!
Elever som begynner i 1 klasse i august har ikke anledning til å søke på tilbudet i uke 26!