SFO

Skolefritidsordningen ved Lillehammer Steinerskole (SFO) er mer enn bare frilek, det er et tilbud i tråd med skolens pedagogiske impulser. SFO holder til i lokalene eid av skolen, og bruke skolens utearealer. Tilbudet rettes til alle elever til og med 4. klasse og rammen utformes i samarbeid mellom lærerkollegiet, de foreldre som ønsker tilbudet for sine barn, og skolens foreldreforening.

SFO følger skoleårsplanen, og er stengt i juli, samt jule- og påskeferie og på plandager før skolestart og i januar. SFO er åpent på øvrige planleggingsdager i løpet av skoleåret og i høst- og vinterferien. Disse dagene er inkludert i prisen.

Åpningstider

På ordinære skoledager er åpningstiden fra kl. 07:30 til kl. 08:45 om morgenen og fra kl.13:00 til kl.16:30 om ettermiddagen.
På skole-fridager, i høst- og vinterferien er åpningstiden fra kl. 07:30 til kl. til 16:30.

SFO modellene for ferier finner du som foresatt i Vigilo.