Ta kontakt med oss for nærmere informasjon:

Daglig leder Marte Fougner: 41 41 46 15
Pedagogisk leder Ingerid Finsveen: 94 86 94 48
Trinnleder for barnetrinnet Gina Eivor Lysgård: 61 25 83 46
Trinnleder for ungdomstrinnet Per Erik Volden: 61 25 83 46
Spesial pedagogisk koordinator May Reni Kraabøl: 95 00 60 22
SFO: 95 24 09 71