Hva er Lillehammer Steinerskole?

Livslang motivasjon for læring gjennom engasjement, nysgjerrighet og undring.

Les mer om 1. klasse
Les mer om pedagogikken
Les mer om skolen

SØKE SKOLEPLASS

Dersom du ønsker å søke ditt barn inn til Lillehammer Steinerskole, tar du kontakt med kontoret på telefon 61 25 83 46 eller daglig leder 414 14 615. Du/dere kan også henvende ved å trykke på knappen SØK SKOLEPLASS, da vil du/dere bli invitert til et informasjonsmøte med aktuell klasselærer og daglig leder, hvor vi forteller om skolens pedagogikk og det du/dere ellers lurer på om skolen. Du behøver ikke sende søknadskjema før samtale.

Dere er også hjertelig velkommen til åpen dag lørdag 16.02.2019 kl.12:00-15:00.