Velkommen til Lillehammer Steinerskole

Program for første skoledag mandag 16.08. kl.09.00

Velkommen v/Marte

Sang ved kollegiet.

Presentasjon av hele kollegiet.

Blomsterutdeling

Elevene går til sine klasserom.

1.og 2. klasse slutter kl:10.45.

3. til 10. klasse slutter kl. 12.50.

Alle foresatte er hjertelig velkomne til å delta på åpning av skoleåret, og har mulighet til å være ute på skolens område hvor skolen setter frem benker og kaffe til alle. Det er selvfølgelig viktig å overholde smittevernregler angående avstand osv. Foreldre til 1. og 2.klasse elever kan dessverre ikke være med inn i klasserommet, men kan være ute i skolens område og være tilgjengelig om det skulle være behov for elevene.

Les mer om 1. klasse
STEINERPEDAGOGIKK
Les mer om skolen

SØKE SKOLEPLASS

Dersom du ønsker å søke ditt barn inn til Lillehammer Steinerskole, tar du kontakt med kontoret på telefon 61 25 83 46 eller daglig leder 414 14 615. Du/dere kan også henvende ved å trykke på knappen SØK SKOLEPLASS, da vil du/dere bli invitert til et informasjonsmøte med aktuell klasselærer og daglig leder, hvor vi forteller om skolens pedagogikk og det du/dere ellers lurer på om skolen. Du behøver ikke sende søknadskjema før samtale.