Velkommen til Lillehammer Steinerskole

Vi ønsker alle gamle og nye elever og foreldre velkommen til et nytt skoleår.

Mandag 16. august kl.09:00.

Vi samles foran Solfeng-det gule huset, for felles samling og sang.

Foreldre inviteres etterpå til hyggelig samvær i salen, hvor det blir mulighet for en prat med skolens ansatte.

1.og 2. klasse slutter kl, 10:45

3.-10. klasse slutter kl.12:50

SFO er åpen til kl.16.30

VELKOMMEN til nytt skoleår.

Med forbehold og endelig program fastsetter i uke 32 med hensyn til smittevern.

Les mer om 1. klasse
STEINERPEDAGOGIKK
Les mer om skolen

SØKE SKOLEPLASS

Dersom du ønsker å søke ditt barn inn til Lillehammer Steinerskole, tar du kontakt med kontoret på telefon 61 25 83 46 eller daglig leder 414 14 615. Du/dere kan også henvende ved å trykke på knappen SØK SKOLEPLASS, da vil du/dere bli invitert til et informasjonsmøte med aktuell klasselærer og daglig leder, hvor vi forteller om skolens pedagogikk og det du/dere ellers lurer på om skolen. Du behøver ikke sende søknadskjema før samtale.