Livslang motivasjon for læring

Steinerskolen er et faglig-pedagogisk alternativ til den offentlige skolen. Vi har ambisiøse kunnskapsmål for hver elev. Det pedagogiske opplegget er langsiktig: skolens mål er å skape en livslang motivasjon for læring gjennom engasjement, nysgjerrighet og undring. Vi vil gi elevene interesse for verden, god vurderingsevne og evne til selvstendig tenkning. Vi vil stimulere nysgjerrighet og interesse som varer livet ut!

Skolens største oppgave er å bevare den iveren og lærelysten elevene kommer med første skoledag. Slik at de gleder seg til å stadig lære mer. Dette krever en god utporsjonering av pensum og variert undervisning. Å gi akkurat nok ny kunnskap og øvelse hver dag.

Med dette som bakgrunn er skolen en Karakter- og eksamensfri skole, og har vi et SFO-tilbud som er tråd med skolens pedagogiske impulser.

Gode grunner til å velge Steinerskolen

Les vår brosjyre Gode grunner til å velge Steinerskolen

Les mer

Karakter- og eksamensfri skole

SFO