Her utlyser vi ledige stillinger ved Lillehammer Steinerskole.

Lillehammer Steinerskole er en barne- og ungdomsskole med mer enn 85 elever og ca. 25 ansatte. Skolen ligger 10 minutter fra Lillehammer sentrum. Vi tilbyr en inspirerende arbeidsplass med rom for kreativitet og initiativ. Vi setter barnet i sentrum og har som mål at undervisningsstoff og -metode til enhver tid er tilpasset barnets utviklingsfase og læringskapasitet. Vi har Lillehammers største skoleområde med en egenartet bygningsmasse, hvor barna gis unike muligheter til å utfolde seg både fysisk og kreativt.

Lillehammer er en komplett by med et stort tilbud innen kultur og idrett, med store og små idretts- og kulturarrangementer.

Vi har ledig et årsvikariat og en mulig fast stilling, 100 %, som klasselærere

KLASSELÆRER PÅ BARNETRINNET

Vi har ledig et årsvikariat og en mulig fast stilling, 100 %, som klasselærere

 • Vi har ledig årsvikariat til stilling som klasselærer for 5. klasse. Stillingen er 100 % med tiltredelse 01.08.19.
 • Vi har også mulig ledig fast stilling, 100 %, som klasselærer på barnetrinnet fra 01.08.2019.

Vi ønsker søkere til både vikariat og til fast stilling velkommen.

Om stillingen

Vi ønsker at du, sammen med oss, vil være med på å videreutvikle den flotte skolen vår.

Dine hovedoppgaver vil være knyttet til stilling som klasselærer/kontaktlærer.

Klasselærers ansvarsområder:

 • Planlegge, gjennomføre og evaluere undervisning
 • Skape et godt læringsmiljø i klassen
 • Tett oppfølging av elevene, faglig og sosialt
 • Fremme et godt skole-hjem-samarbeid
 • Arbeide i team, også på tvers av klassetrinn
 • Bidra i internt utviklingsarbeid.

Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov.

Hvem er du?

Som steinerskolelærer er du dedikert og engasjert, visjonær og inspirerende. Du setter barnet i sentrum og er bevisst lærerens funksjon som rollemodell. Du må være interessert i steinerpedagogikk og ha et ønske om å utvikle deg selv på dette området.

Kvalifikasjoner:

 • Godkjent steinerpedagogisk utdanning eller pedagogisk utdanning for barnetrinnet fra offentlig skole er et krav.
 • Ved manglende formalkompetanse i steinerpedagogikk må den som ansettes være villig til å gjennomføre utdanning i steinerpedagogikk etter nærmere avtale med skolen.
 • Erfaring fra klasseledelse, som klasselærer/kontaktlærer fra barneskoletrinnet er en fordel.
 • God forståelse for de pedagogiske metoder som ligger til steinerpedagogikken.
 • Generelt god IKT-kompetanse.
 • Du må beherske norsk eller et skandinavisk språk, muntlig og skriftlig.

Ved tilsetting må det legges frem politiattest, ikke eldre enn tre mnd.

Personlig kompetanse:

 • Genuin interesse for barns læring og utvikling.
 • God formidlingsevne.
 • Gode relasjonelle ferdigheter.
 • Godt humør og en fleksibel innstilling i en travel hverdag.
 • Du trives med å jobbe med mennesker og ønsker å bidra i et kollegialt fellesskap.

Personlig egnethet vil tillegges stor vekt.

Vi tilbyr

 • Tilrettelegging for faglig utvikling.
 • Et spennende og inspirerende pedagogisk miljø i utvikling.
 • En flott skole med engasjerte foreldre og lærere som spiller på lag.
 • Konkurransedyktige lønnsbetingelser.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Steinerskolen i Lillehammer er en IA-bedrift.

Søknad

Søknad med CV, kopier av vitnemål og attester sendes på e-post til: marte.granaasen.fougner@steinerskolen.no

Vi ber om at du spesifiserer om du søker vikariat og/eller fast stilling i søknaden.

Søknadsfrist: 26. April 2019.

Kontakt: Daglig leder Marte G. Fougner, mob: 414 14 615.

Velkommen som søker til stillingen!

ÅPEN SØKNAD

Er du interessert i å jobbe på vår skole, kan du gjerne sende oss en åpen søknad.

Obs! Ledige stillinger ved Lillehammer Steinerskole blir utlyst på våre hjemmesider. Vi anbefaler at du følger med på dem og søker direkte på stillinger som er interessante for deg.