Vurdering og vitnemål

Lillehammer Steinerskole er en karakter- og eksamensfri skole. Elevenes arbeider blir vurdert muntlig og skriftlig, for å bevisstgjøre hvor eleven står, og for å oppmuntre til videre innsats. Fra og med 5.klasse er det egne skjemaer for tilbakemelding etter avsluttet hovedfagsperiode og håndverksperioder. Tilbakemelding på skolearbeidet skal underskrives av foresatte og returneres skolen.
Elevene på ungdomstrinnet får dessuten en halvårsvurdering i slutten av januar. Elevene i 9. og 10. klasses blir invitert til en konferansetime med alle klassens lærere i forbindelse med denne halvårsvurderingen.
 

Årsbrev

I 1. klasse får elevene et årsbrev på slutten av skoleåret. Årsbrevet er en kort oppsummering av hva klassen har gjort dette året, med utgangspunkt i kompetanseområdene i årsplanen for 1. klasse. I tillegg skriver klasselærer om hver enkelt elevs interesseområder og utvikling dette første skoleåret.
 

Årsvurdering

Alle elevene fra 2.-9. klasse får en skriftlig årsvurdering ved skoleårets slutt. Vurderingen er en personlig tilbakemelding som en oppsummering av skoleåret og skal gi retning og oppmuntring for neste skoleårs innsats. Vurderingen rettes til foresatte de første 6 årene, og til eleven i 7., 8. og 9. klasse.
Alle faglærere skriver årsvurdering for sine fag, men i de laveste klassene er det vanlig at klasselæreren innhenter informasjon om elevenes utvikling fra faglærere, og inkludere disse i en helhetlig beskrivelse.
 

Vitnemål

Vitnemålet etter 10. klasse er et offentlig dokument og er grunnlaget for opptak i videregående skole. Det har ingen karakterer, men den enkelte lærer foreslår en karakter for sitt fag som skal stemme overens med vitnemålet. Disse forslagene sendes med vitnemålet til fylkets inntakskontor, som beregner elevens poengsum. Inntakskontoret kan i prinsippet overprøve skolens karakterforslag, men vi har ingen grunn til å tro at de forandrer på de foreslåtte karakterene. Steinerskolens vitnemål gir et like godt grunnlag for opptak i videregående skole som karakterene fra offentlig skole.