Dersom du ønsker å søke ditt barn inn til Lillehammer Steinerskole, tar du kontakt med kontoret på telefon 61 25 83 46 eller daglig leder Marte Fougner på mobil 414 14 615. Du/dere kan også henvende dere per e-post, da vil du/dere bli invitert til et informasjonsmøte med aktuell klasselærer og daglig leder som forteller om skolens pedagogikk og det du/dere ellers lurere på om skolen. Du behøver ikke sende søknadskjema før samtale.

Dere er også hjertelig velkommen til åpen dag lørdag 16. februar 2019, fra kl 12:00-15:00. 

Besøksdager for kommende 1. klasse

Vi har besøksdager for kommende 1. klasse:
Tirsdag 12.02.2019 kl. 10:00–12:00
Mandag 11.03.2019 kl. 10:00–12:00
Torsdag 11.04.2019 kl. 10:00–12:00
Onsdag 08.05.2019 kl. 10:00–12:00
Det blir fest for kommende 1. klasse onsdag 22.05. 2018, kl. 18:00-19:00

Søknad om plass

Foreldre/foresatte må i skriftlig søknad til skolen dokumentere barnets fødselsdato, personnummer og adresse. Ferdig utfylt skjema sendes til skolen eller på e-post til lillehammer@steinerskolen.no

Søknadsskjema behandles fortløpende i forvaltningen/ledergruppa. Lærerkollegiet blir informert om alle inntak fra inntakskomiteen.

Søknadskjema finner du her:

Innmelding_av_elev_ved_Lillehammer_Steinerskole.docx

Innmelding_av_elev_ved_Lillehammer_Steinerskole.pdf

Inntaksreglement for Lillehammer Steinerskole i sin helhet finner du i foreldrehåndboka, side 14..