Steinerskolen på Lillehammer er et faglig-pedagogisk alternativ til den offentlige skolen. Skolen ligger i et idyllisk område på Vingnes med store uteområder og flotte bygg. Her har skolen vært siden 1992, og har hatt to byggetrinn, med Solfeng som ble satt opp i 1997, og Salbygget, som ble ferdigstilt i 2005. Skolen har 3 skolebygg som rommer klasserom, og eget hus for 1. klasse og SFO. Videre har skolen eget håndverkshus, smie og et hus med kontorer og arbeidsplasser for ansatte.
Skolen er organisert som en stiftelse med eget styre, hvor foreldrerådet er representert med 2 representanter. Ansatte har 3 representanter, hvor både lærerkollegiet og øvrige ansatte er representert. Styret har valgt ekstern styreleder.
Skolen har ansatt daglig leder, som har det daglige ansvaret for skolens drift og utvikling. Skolens ledelse består videre av pedagogisk leder, trinnleder for barnetrinnet og trinnleder for ungdomstrinnet.

Les mer om skolen