Foreldrene eller foresatte til alle elever ved Lillehammer Steinerskole utgjør til sammen foreldrerådet. Foreldrerådet har satt sammen et arbeidsutvalg, foreldrerådets arbeidsutvalg, også kalt FAU.
 
FAU ved Lillehammer Steinerskole 2020-2021 ledes av følgende personer:
Leder: Møyfrid Brenn
Nestleder: Glenn Solberg
Kasserer: Hilde Sylliåsen

Ta kontakt med leder i Fau for mer informasjon: moyfrid.brenn@gmail.com/ tlf 48193557

Julemarkedskomite skoleåret 2020/ 2021 ledes av Thea K. Eriksen. Øvrige medlemmer i komiteen er: Gyro Knutsdotter, Lise Klem, Jeanette Rudrud, Kjersti S. Bakken, Mette Nyseter, Inger Hauge, Ann-Charlott Ryddell

 
Ta kontakt med FAU på fau.lillehammer.steinerskole@gmail.com eller FAU sin leder Møyfrid Brenn (mobil 48193557) for mer informasjon.
 

Mer foreldreinformasjon finner du her.