SFO

Skolefritidsordningen ved Lillehammer Steinerskole (SFO) er mer enn bare frilek, det er et tilbud i tråd med skolens pedagogiske impulser. SFO holder til i lokalene eid av skolen, og bruke skolens utearealer. Tilbudet rettes til alle elever til og med 4. klasse og rammen utformes i samarbeid mellom lærerkollegiet, de foreldre som ønsker tilbudet for sine barn, og skolens foreldreforening.

SFO følger skoleårsplanen, og er stengt i juli, samt jule- og påskeferie og på plandager før skolestart og i januar..SFO er åpent på øvrige planleggingsdager i løpet av skoleåret og i høst- og vinterferien. Disse dagene er inkludert i prisen.

Åpningstider

På ordinære skoledager er åpningstiden fra kl. 07:30 til kl. 09:00 om morgenen og fra kl.13:00 til kl.16:30 om ettermiddagen.
På skole-fridager, i høst- og vinterferien er åpningstiden fra kl. 8:00 til kl. til 16:30.

Pris

Foreldre/foresatte velger selv hvilke ukedager de ønsker plass for sitt barn. Det er altså mulig å ha plass fra en til fem dager i uken. Det er 10 betalingsterminer i året. Vær oppmerksom på at betalingssatsene kan bli endret i løpet av året. Søskenmoderasjon gis kun ved hele plasser: for første (eldste) barn betales full sats, for søsken gjelder 50% rabatt. Det gis ikke friplass.

SFO 2020-2021 priser per måned:

20% plass 1. dag. pr. uke. kr 510,-
40% plass 2. dager. pr. uke. kr 1015,-
60% Plass 3. dager. pr uke. kr 1523,-
80% Plass 4. dager. pr uke. kr 2030,-
100% plass 5. dager. pr uke. kr 2538,-

Søke plass

Barn meldes på for 1 til 5 dager per uke innen 30. april med virkning for det kommende skoleåret. Ved ledig kapasitet kan SFO ta imot barn enkeltdager.

Du finner søknadsskjema her.

SFO sommer 2021

Innmeldingsskjemaet til SFO i sommerukene finner du her.

Frist for påmelding er 28 mai 2021.
NB: Elever som begynner i 5 klasse høsten 2021 har kun anledning til å søke SFO i uke 25!
Elever som begynner i 1 klasse i august har ikke anledning til å søke på tilbudet i uke 25!