«I media har det i den siste tiden vært en diskusjon om steinerskolenes forhold til vaksine. Steinerskoleforbundet har vært helt klar med hensyn til forbundets positive holdning til å følge offentlige helseråd.

Når det gjelder Lillehammer Steinerskole spesielt presiserer styret og daglig leder at spørsmålet om vaksine bestemmes av de enkelte foreldre. Både styret og administrasjon anbefaler foreldrene å følge henstillinger fra sentrale og lokale helsemyndigheter»

Ledige stillinger

Les mer om 1. klasse
STEINERPEDAGOGIKK
Les mer om skolen

SØKE SKOLEPLASS

Dersom du ønsker å søke ditt barn inn til Lillehammer Steinerskole, tar du kontakt med kontoret på telefon 61 25 83 46 eller daglig leder 414 14 615. Du/dere kan også henvende ved å trykke på knappen SØK SKOLEPLASS, da vil du/dere bli invitert til et informasjonsmøte med aktuell klasselærer og daglig leder, hvor vi forteller om skolens pedagogikk og det du/dere ellers lurer på om skolen. Du behøver ikke sende søknadskjema før samtale.