Skolestart mandag 19. august kl.09:00
1.og 2. klasse slutter kl.
11:00
3.-10. klasse slutter kl.13:00
SFO er åpen til kl.16.30

Vi ønsker alle gamle og nye elever og foreldre velkommen til et nytt skoleår. Vi samles foran Solfeng-det gule huset, for felles samling og sang.
Foreldre inviteres etterpå til hyggelig samvær i salen, hvor det blir mulighet for en prat med skolens ansatte.

Les mer om 1. klasse
STEINERPEDAGOGIKK
Les mer om skolen

SØKE SKOLEPLASS

Dersom du ønsker å søke ditt barn inn til Lillehammer Steinerskole, tar du kontakt med kontoret på telefon 61 25 83 46 eller daglig leder 414 14 615. Du/dere kan også henvende ved å trykke på knappen SØK SKOLEPLASS, da vil du/dere bli invitert til et informasjonsmøte med aktuell klasselærer og daglig leder, hvor vi forteller om skolens pedagogikk og det du/dere ellers lurer på om skolen. Du behøver ikke sende søknadskjema før samtale.

Dere er også hjertelig velkommen til åpen dag lørdag 16.02.2019 kl.12:00-15:00.

Vi har også besøksdager for kommende 1. klasse: tirsdag 12. februar, mandag 11.mars, torsdag 11.april og onsdag 8. mai, fra kl kl. 10:00–12:00.