Lillehammer Steinerskole krever skolepenger for elevene. Skolepengene kan utgjøre inntil 15 prosent av tilskuddsgrunnlaget i fra staten. I tillegg til de 15 prosentene, kan skolen ta et beløp for dekning av husleie eller kapitalkostnader. Gjeldende beløp er inntil kr 3 400 per år for elever i grunnskolen. Dette vil også utgjøre en del av de totale skolepengene.

Det er et viktig prinsipp for skolen at foresattes økonomi ikke skal være til hinder for å kunne velge Lillehammer Steinerskolen for sitt barn. Det gis derfor mulighet for å søke om redusert foreldrebetaling. Ta kontakt med daglig leder for mer informasjon.
 
Foreldre bidraget dekker:
  • alt av undervisningsmateriell som blyanter, silke bøker, fløyter, skoleturer og ekskursjoner
  • drift av skolens bygninger
  • medlemskap i Steinerskolenes Foreldre forbund (SFF)

Det gis søskenmoderasjon og eldste barn regnes som nummer 1. osv.

Skolepengesatser for 2024 oppgis på henvendelse til skolen. lillehammer@steinerskolen.no