Lillehammer Steinerskole er en friskole med begrenset statsstøtte og er avhengig av foreldrebidrag (skolepenger) for å drive skolen. Foreldrebidraget dekker ca 15% av driften, og de resterende 85% dekkes gjennom statlige tilskudd. Steinerskolen får ikke tilskudd til bygg.
 
Det er et viktig prinsipp for skolen at økonomi ikke skal være til hinder for å kunne velge Lillehammer Steinerskolen for sitt barn. Det gis derfor mulighet for å søke om redusert foreldrebetaling. Ta kontakt med daglig leder for mer informasjon.
 
 
Foreldrebidraget dekker:
  • alt av undervisningsmateriell som blyanter, silkebøker, fløyter, skoleturer og ekskursjoner
  • drift av skolens bygninger
  • medlemskap i Steinerskolenes Foreldreforbund (SFF)

Det gis søskenmoderasjon og eldste barn regnes som nummer 1.

Satsene 2023-2024

Satsene for skoleåret 2023-2024 er som følger:

  • Ett barn: kr 2.508,- per måned (i 11 måneder)
  • To barn: kr 3.261,- per måned (i 11 måneder)
  • Tre barn: kr 3.637,- per måned (i 11 måneder)