Her finner du noen av de viktigste dokumenter for foreldre

Foreldrehåndbok

Plan for godt skolemiljø-Lhmr.Steinerskole 2020 – 2021

Handlingsplan_jfr._9a_MAL

I samarbeid med FAU har skolen skrevet ned forventningene til skole-hjem-samarbeid: Forventninger_til_skole-hjem

Kvalitetsplan finner du her: http://www.lillehammersteinerskole.no/foreldreinformasjon/kvalitetsplan/

Skoleruta 2021-2022