Dersom du ønsker å søke ditt barn inn til Lillehammer Steinerskole, tar du kontakt med kontoret på telefon 61 25 83 46 eller daglig leder Siw Sandberg Holter på mobil 414 14 615. Du/dere kan også henvende dere per e-post til Siw.Holter@steinerskolen.no, da vil du/dere bli invitert til et informasjonsmøte med aktuell klasselærer og daglig leder som forteller om skolens pedagogikk og det du/dere ellers lurere på om skolen. Du behøver ikke sende søknadskjema før samtale.

 

Søknad om plass

Foreldre/foresatte må i skriftlig søknad til skolen dokumentere barnets fødselsdato, personnummer og adresse. Ferdig utfylt skjema sendes til skolen eller på e-post til lillehammer@steinerskolen.no

Søknadsskjema behandles fortløpende i forvaltningen/ledergruppa. Lærerkollegiet blir informert om alle inntak fra inntakskomiteen.

Søknadskjema finner du her:

Innmelding av elev ved Lillehammer Steinerskole.pdf

Inntaksreglement for Lillehammer Steinerskole i sin helhet finner du i foreldrehåndboka, side 14.