Eurytmi – steinerskolenes ekstra bevegelsesfag

Et fag som skiller Steinerskolene fra de offentlige skoler, er eurytmi. Eurytmien har mange funksjoner: eurytmialfabetet støtter språkinnlæringen, gruppeformene styrker samarbeid og motvirker mobbing, koordinasjon og konsentrasjon fremmes ved yoga- og meditasjonsliknende øvelser, og ikke minst har vi en pianist og en flygel som gjør hver time til en levende kulturopplevelse.Den moderne hjerneforskningen har  kommet frem til en tydelig forbindelse mellom bevegelse og hjernens og språkets utvikling. Steiner-pedagogikken gjennomsyres av et bevisst forhold til dette faktum, helt fra formtegningen i de laveste klassene og opp gjennom de ulike håndverk.Dessuten blir vekten på bevegelse tydeliggjort i eurytmifaget (et ekstra bevegelsesfag utover gym). Der øves det for det første mye motorikk – i tett tilknytning til språket. Hver lyd har nemlig sin egen geberde, som utgår fra kroppen og fra lyden selv. Og det øves bevisst. Spiller du fotball, kan du jage etter ballen – etter noe utenfor deg selv. I eurytmiens lydgeberder må du være bevisst til stede og utføre bevegelsen helt selv innenfra.

For det andre øves romoppfatningen i femstjerner, firkantforvandlinger og kunstneriske koreografier. Du får et bevisst forhold til geometriske former, og du må hele tiden vite hvor i formen de andre befinner seg. Ren hjernegymnastikk.

For det tredje øves den sosiale kompetansen da vi beveger oss som et lag der langbeinte og kortbeinte naturlig finner sammen i en bevegelse. Og fordi vi er et lag, finnes ingen tapere, bare vinnere. Og når du arbeider kunstnerisk sammen, beveger deg sammen og blir bevisst dine medmennesker mobber du dem ikke.

Dessuten arbeider vi med de beste dikterne (for eksempel Shakespeare og Garborg) og vi har en pianist som spiller levende klassisk musikk (for eksempel Beethoven og Grieg). Hver eurytmitime er en kulturell skolesekk.

For ti år siden viste en svensk undersøkelse at steinerskolebarn sjelden ble arbeidsledige. En grunn er eurytmien. Denne bevisste bevegelsesskoleringen virker nemlig sterkt positivt på viljen. Og hvis viljen finnes der, lærer man seg mye.