Gode grunner til å velge Steinerskolen

Steinerskolen har ambisiøse kunnskapsmål for hver elev. Det pedagogiske opplegget er langsiktig: skolens mål er å skape en livslang motivasjon for læring gjennom engasjement, nysgjerrighet og undring.

Last ned brosjyren Gode grunner til å velge Steinerskolen.

Vi vil gi elevene interesse for verden, god vurderingsevne og evne til selvstendig tenkning. Vi vil stimulere nysgjerrighet og interesse som varer livet ut! Skolens største oppgave er å bevare den iveren og lærelysten elevene kommer med første skoledag. Slik at de gleder seg til å stadig lære mer. Dette krever en god utporsjonering av pensum og variert undervisning. Å gi akkurat nok ny kunnskap og øvelse hver dag.