Author Archives: Administrator

Gode grunner til å velge Steinerskolen

Steinerskolen har ambisiøse kunnskapsmål for hver elev. Det pedagogiske opplegget er langsiktig: skolens mål er å skape en livslang motivasjon for læring gjennom engasjement, nysgjerrighet og undring. Last ned brosjyren Gode grunner til å velge Steinerskolen. Vi vil gi elevene interesse for verden, god vurderingsevne og evne til selvstendig tenkning. Vi vil stimulere nysgjerrighet og […]

Steinerskolen har ingen vaksinepolitikk

Februar 2015 Steinerskolene i Norge har ingen særskilt politikk når det gjelder vaksinering. Foreldre som velger Steinerskole for sine barn, har gjort en bevisst pedagogisk prioritering, men denne er uavhengig av deres syn på det offentlige vaksineringsprogrammet. Steinerskolene i Norge følger norsk lov på lik linje med både private og offentlige skoler, og tilrettelegger for […]