Steinerskolen har ingen vaksinepolitikk

Februar 2015
Steinerskolene i Norge har ingen særskilt politikk når det gjelder vaksinering. Foreldre som velger Steinerskole for sine barn, har gjort en bevisst pedagogisk prioritering, men denne er uavhengig av deres syn på det offentlige vaksineringsprogrammet.
Steinerskolene i Norge følger norsk lov på lik linje med både private og offentlige skoler, og tilrettelegger for vaksinering gjennom den offentlige skolehelsetjenesten.
Steinerskoleforbundet opplever det som uheldig at våre skoler assosieres med motstand mot vaksinering, da dette tar bort fokus fra vår kjernevirksomhet, som er å tilby og utvikle et pedagogisk alternativ.
Over 5.000 barn besøker våre skoler. Vi ser med bekymring at disse stemples gjennom det ensidige fokuset fra våre medier.
Henrikke Mørck
Kommunikasjonsrådgiver
Steinerskoleforbundet